PEMAB:s kvalitetspolicy


Att arbetet påbörjas inom utlovad starttid

Att utföra noggranna och effektiva montage med hög kvalité

Att slutföra montagen inom överenskommen tid

Att lämna arbetsplatsen städad